დასრულდა აჭარის ჩემპიონატი სწრაფ და ელვისებურ ჭადრაკში 8, 12, 16 წლამდე გოგონებსა და ჭაბუკებში

9 თებერვალს დასრულდა აჭარის ჩემპიონატების  პირველი ეტაპი, რომელიც მოიცავდა 8, 12 და 16 წლამდე ასაკობრივი  ჯგუფების კატეგორიებს  როგორც კლასიკურ ჭადრაკში , ასევე სწრაფ და ელვისებურ ჭადრაკში.

ჩემპიონები გახდნენ:

სწრაფ ჭადრაკში:
ანეტა  ქედელიძე  — 8  წლამდე გოგონებში                         
ანრი ყალიჩავა       – 8 წლამდე ჭაბუკებში                  
მარიამ კალანდაძე  – 12  წლამდე გოგონებში                        
მგელაძე კესარია  – 12 წლამდე ჭაბუკებში                             
ბედოშვილი დეა  — 16 წლამდე გოგონებში                            
გიორგი გაბუნია  – 16 წლამდე ჭაბუკებში

  
ელვისებურ ჭადრაკში :                                
 ანეტა  ქედელიძე  — 8  წლამდე გოგონებში                           
ანრი ყალიჩავა      – 8  წლამდე ჭაბუკებში                       
მარიამ კალანდაძე  -12  წლამდე გოგონებში                           
გიორგი გოგიაშვილი – 12 წლამდე ჭაბუკებში                          
დიანა ქუთელია  — 16 წლამდე გოგონებში                            
გიორგი გაბუნია  -16  წლამდე ჭაბუკებში