განცხადება მწვრთნელებისთვის!

2021 წლის 4 ნოემბერს, 12:00 საათზე, თბილისის ჭადრაკის სასახლეში
ჩატარდება მწვრთნელთა სალიცენზიო გამოცდა “C” კატეგორიის
მისანიჭებლად.

სალიცენზიო გამოცდაში მონაწილეობის უფლება აქვთ
საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის წევრებს, რომელთაც
გადახდილი აქვთ:

  • 2021 წლის საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის საწევრო
    შესატანი (24ლ);
  • სარეგისტრაციო შესატანი (30ლ).

საკონტაქტო პირი გიორგი მაჭარაშვილი.
ტელ: 599 64-94-10