აჭარის ჭადრაკის ფედერაციის სპორტულ ღონისძიებათა 2021 წლის კალენდარი

აჭარის ჭადრაკის ფედერაციის სპორტულ ღონისძიებათა 2021 წლის კალენდარი.

მსოფლიო პანდემიიდან და რეგულაციებიდან გამომდინარე, წლის სპორტული ღონისძიებების რიცხვები დარეგულირდება ყოველი ტურნირის დებულებით. ასევე, შესაძლოა მოხდეს არსებულის ცვლილება ან ონლაინ რეჟიმში ჩატარება.